Milli tulemused

18.05.2019, Luige, Eesti, kohtunik Larisa Kizina, Venemaa – EAH, TPK